Đối tác

Đăng ký bán hàng - shop thường

https://vncop.vn/store/

Đăng ký bán hàng - shop mall

  1. Mục thông tin Shop
  2. Mục dành cho Cơ quan/đơn vị quản lý nhãn hiệu  GPKD (Nhà bán là doanh nghiệp cần bổ sung GPKD):


  CMND Mặt trước:
  CMND Mặt sau:

  (COPGAP sẽ gửi hợp đồng cung cấp dịch vụ cho quý Nhà bán trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!)